Nie mam ważnego OC- jakie konsekwencje?

Kupując pojazd mechaniczny jesteśmy prawnie zobowiązani do tego, żeby wykupić także niezbędną dla niego polisę ubezpieczeniową, którą stanowi ubezpieczenie komunikacyjne OC. Jest to wymóg narzucony odgórnie, za brak polisy możemy natomiast ponieść surowe kary. Przede wszystkim chodzi o kary finansowe, jakich wysokość wiąże się z wieloma czynnikami wpływającymi na ostateczne konsekwencje.

Po pierwsze, w grę wchodzi tu okres przerwy w aktualnym OC – oczywiście, im dłuższy tym gorzej, ponieważ pokazuje to lekceważące podejście zarówno do prawa, jak i innych zmotoryzowanych uczestniczących w ruchu drogowym. Zmotoryzowany musi wówczas liczyć się z opcją nawet paru tysięcy kary grzywny! Wystarczy, że zostanie przyłapany na gorącym uczynku, a więc podczas standardowej, rutynowej kontroli drogowej. Warto także zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju pojazd posiada. Jeżeli natomiast nieubezpieczony pojazd doprowadzi do stłuczki czy zdarzenia drogowego, które pociągnęło za sobą jakiekolwiek szkody materialne względem innych, automatycznie zmotoryzowany musi pokrywać wszystkie koszty naprawy powstałych szkód i uszkodzeń z własnej kieszeni, co może być nawet parokrotnie wyższą kwotą ostateczną niż przykładowo kupienie pakietu polis ubezpieczeniowych takich jak OC i AC. Nierzadko policjanci wystawiają karę grzywny w wysokości prawie czterech tysięcy złotych. Kara jest liczona od momentu, kiedy skończył się termin wcześniejszej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Musimy wiedzieć, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi spis wszystkich pojazdów mechanicznych, które są ubezpieczone. Wszelkie ewidencje tworzone przez UFG są systematycznie weryfikowane pod kątem aktualności ubezpieczeń OC.

brak OC