OC a AC

Pod powszechnie znanymi skrótami OC i AC kryją się dwie najbardziej popularne w dzisiejszych czasach kategorie polis ubezpieczeniowych z rodzaju polis samochodowych, zwanych także ubezpieczeniami komunikacyjnymi. A zatem o czym konkretnie mowa? OC to nic innego jak polisa odpowiedzialności cywilnej, z kolei AC to Autocasco. Podczas gdy pierwsza z wyżej wymienionych to narzucony odgórnie obowiązek każdego zmotoryzowanego posiadającego jakikolwiek pojazd mechaniczny, w przypadku tej drugiej polisy nie ma przymusu, ale zdrowy rozsądek oraz sensowne podejście do posiadania i prowadzenia auta, a także stanowienia uczestnika ruchu drogowego jak najbardziej nakazuje, aby zainwestować również w dodatkowe ale jakże w praktyce przydatne AC. W czym tkwi między nimi zasadnicza różnica?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a więc OC jest obowiązujące na podstawie regulacji prawnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Istotne okazuje się, żeby tę polisę posiadał każdy właściciel auta i wykupił stosowną ofertę z wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego najpóźniej w dniu dokonywania rejestracji pojazdu. Jeżeli podczas standardowej kontroli drogowej okaże się, że nie mamy ważnego OC, musimy spodziewać się wysokich kar finansowych.  Jeżeli natomiast mowa o ubezpieczeniu dodatkowym, czyli nieobligatoryjnym AC zwanym Autocasco – jest to polisa, na jaką nie musi się decydować każdy, ale warto chociażby w razie ewentualnych niespodziewanych zdarzeń drogowych.

mężczyzna ocenia szkody w wypadku samochodowym