OC w praktyce- główne informacje

Posiadanie ważnej polisy komunikacyjnej zwanej skrótowo OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest bardzo ważne zwłaszcza z tego względu, że jest to narzucone odgórnie za pośrednictwem rozlicznych rodzajów przepisów i ustaw dotyczących ruchu drogowego. W ten rodzaj ubezpieczenia musi być wyposażony każdy jeden zmotoryzowany bez wyjątku. Nie ma znaczenia ani rocznik, ani rodzaj czy typ pojazdu, jakim on według prawa dysponuje. Istotne jest natomiast jedynie to, żeby właściwie być ubezpieczonym, czyli od okresu rozliczeniowego do kolejnego. W posiadaniu ważnego OC nie można mieć żadnej przerwy. Za brak aktualnej polisy komunikacyjnej w opisywanym wydaniu grozi przede wszystkim potężna kara pieniężna, jaka może być nałożona przez każdego policjanta z drogówki nawet w trakcie zupełnie rutynowej kontroli na ulicy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje wszystkich, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego i europejskiego prawa stanowią właścicieli pojazdów mechanicznych. Skrótowo na ten rodzaj polisy mówi się OC. W zasadzie co do posiadania aktualnego OC nie ma najmniejszych wątpliwości, ani dyskusji, gdyż ten rodzaj ubezpieczenia bez dwóch zdań musi mieć każdy. Ma to charakter obligatoryjny oraz stanowi obowiązkowy pakiet każdego zmotoryzowanego. Wszystko jest natomiast regulowane poprzez podstawę prawną, a ściślej rzecz biorąc chodzi tu o ustawę z dnia dwudziestego drugiego maja 2003 roku dotyczącą ubezpieczeń obowiązkowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.