AC a likwidacja szkody

23 sierpnia 2018

Jeżeli dojdzie do wyrządzenia jakiejś szkody w Twoim pojeździe, dużo lepszym wariantem okazuje się mieć AC niż nie opłacać na nie składek. Istotne jest, żeby zdecydować się na taki pakiet Autocasco, który będzie dla nas stanowić odpowiednie zabezpieczenie w różnych warunkach, najlepiej jak najkompletniejszy jego zakres.

Dwie metody

Zacznijmy od tego, że kiedy podpisujemy ubezpieczenie AC, mamy opcję wyboru dwóch określonych metod likwidowania szkody, która ewentualnie może powstać – po pierwsze warsztat, a zatem sposób serwisowy, a po drugie metoda kosztorysowa. I tak w drugim z wyżej wymienionych wypadków jest znacząco taniej. Kiedy w grę wchodzi wyrządzone uszkodzenie mechaniczne, likwidator musi określić jakie elementy zostały zniszczone w Twoim poszkodowanym na skutek zdarzenia pojeździe, a następnie określa daną wycenę, jaką jest kosztorys. Mowa tu o swego rodzaju zestawieniu kosztów naprawy pojazdu, biorąc pod uwagę przede wszystkim średnie kwoty w niewielkich warsztatach, w których może dojść do napraw. I tak na wypłatę odszkodowania w ramach AC jak najbardziej można liczyć i jest to rekompensata, jaką określa się w oparciu o wyliczenia ubezpieczyciela.

Oblicz składkę