AC a udział własny w szkodzie

23 sierpnia 2018

AC a udział własny w szkodzie

Jeżeli decydujesz się na nabycie dowolnego środka transportu indywidualnego, zobligowany jesteś zapłacić za niego obowiązkowe składki z tytułu obligatoryjnego wymogu prawnego jakim jest ubezpieczenie OC. Jest jednakże obecnie już niemal standardem, iż mądry i rozsądny kierowca decyduje się na dodatkowe świadczenie, stanowiące dla niego właściwą ochronę w razie szeregu innych niż zderzenia drogowe sytuacji z udziałem jego auta. Mowa tutaj o AC. Temu tematowi poświęcamy niniejszy tekst, w którym skoncentrujemy się zwłaszcza na omówieniu w szczegółowy sposób aspektu udziału własnego w szkodzie, właśnie w kontekście AC.

Jak się określa?

Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na kwotowe szacunki tyczące się tak zwanego udziału własnego w szkodzie. Mowa tu między innymi o sumach pieniężnych takich jak najczęściej pięćset złotych, tysiąc złotych, bądź wyliczenia procentowe, w zależności od tego, jaka jest wysokość powstałej szkody. W tym drugim wypadku w grę wchodzi między pięć a dwadzieścia procent.

Oblicz składkę