Brak płatności za ubezpieczenie OC w terminie – jakie kary?

18 sierpnia 2022

Każdy właściciel samochodu, na którego nazwisko zarejestrowany jest pojazd, musi pamiętać o jednej z najważniejszych opłat, jaką jest ubezpieczenie OC. Spóźnienie w uiszczeniu opłaty może bowiem spowodować ogromne konsekwencje w postaci bardzo dużej kary finansowej. Co grozi za niezapłacenie OC w terminie? Poniżej najważniejsze informacje.

Kary za brak ubezpieczenia OC


Ubezpieczenie OC jest bardzo ważne i żaden kierowca i właściciel samochodu nie powinien na nim zapominać. Zwlekanie z wniesieniem opłaty może skończyć się tym, że nałożone zostaną bardzo duże kary. Ich wysokość uwarunkowana jest między innymi rodzajem pojazdu, który się posiada, jak również okresem zwłoki w opłacie za ubezpieczenie. Najmniejsze kary płacą właściciele samochodów osobowych, natomiast właściciele samochodów ciężarowych lub na przykład traktorów, będą musieli zapłacić dużo wyższą karę pieniężną. Kolejny czynnik, który wpływa na wysokość kary, to okres, w którym samochód lub inny pojazd pozostawał bez ubezpieczenia.

Wysokość kar za brak ubezpieczenia


Wysokość kar uzależniona jest od tego, jak długo pojazd pozostawał bez ubezpieczenia. Obecnie wysokość kar kształtuje się w następujący sposób:


– brak OC do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
– brak OC od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
– brak OC powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej


Są to dosyć dotkliwe kwoty, dlatego lepiej nie ryzykować i zapłacić OC w terminie. Wbrew pozorom o braku ubezpieczenia OC nie trzeba wcale kryć się przed policją. Instytucja taka, jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma pełnię informacji na temat tego, czy właściciel konkretnego pojazdu uiścił opłatę za ubezpieczenie OC. Jeżeli w poprzednim roku rozliczeniowym nie zmieniło się samochodu, najczęściej OC ulega przedłużeniu. Trzeba zatem pamiętać o ponownym zapłaceniu składki. Jeżeli natomiast kupiło się nowy dla siebie samochód, który miał obowiązujące jeszcze OC, trzeba pamiętać o nawiązaniu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, ponieważ stara umowa OC wygaśnie, a samochód nie będzie miał należytej ochrony.

Oblicz składkę