Brak polisy OC – sankcje

25 kwietnia 2022

Ubezpieczenie OC jest polisą obowiązkową, jej brak pociąga więc za sobą poważne konsekwencje. Czego należy zatem spodziewać się poruszając się po krajowych drogach bez ważnego ubezpieczenia?

Brak ubezpieczenia OC i kary finansowe

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC wynika bezpośrednio z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. Osoby, które nie zdecydowały się na wykupienie polisy muszą liczyć się z tym, że kary za tego rodzaju przewinienie są z roku na rok coraz wyższe. Co przy tym warte podkreślenia, ich wysokość ma ścisły związek z wysokością ustalanej przez rząd płacy minimalnej. We wspomnianym przepisie prawnym można zresztą znaleźć szczegółowe wytyczne pozwalające na wyliczanie wysokości opłat karnych.
Przygotowując się do zakupu ubezpieczenia OC warto pamiętać także o tym, że maksymalną karę za jego brak można zapłacić już wtedy, gdy od wygaśnięcia ostatniej polisy upłynie więcej niż czternaście dni. Kierowcy pojazdów osobowych zapłacą wtedy równowartość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, a osoby, które posiadają samochód ciężarowy, autobus albo ciągnik – trzykrotność płacy minimalnej. Brak ważnego ubezpieczenia OC może być kosztowny także z perspektywy właścicieli innych pojazdów, w tym również motocykli. W tym przypadku kara wynosi jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia. Kary są przewidziane także dla osób, które pozostawały bez polisy krócej niż 14 dni, w tym wypadku są one jednak niższe.

Czy kary finansowej można uniknąć?

Uniknięcie kary za brak polisy OC jest możliwe, mamy jednak do czynienia z rozwiązaniem, które sprawdza się jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Kara zostanie anulowana jeśli wykażemy, że samochód był ubezpieczony, a dane przesłane przez firmę wystawiającą polisę były nieprawdziwe. Nie będziemy też musieli obawiać się sankcji, gdy przedstawimy dokumentację, z której będzie wynikać, że nasze auto nie musiało posiadać OC choćby dlatego, że zostało skradzione. W przypadku sprzedaży auta dokumentami, które należy przygotować są dowód ważności polisy w momencie sprzedawania samochodu oraz dowód zbycia auta.

Oblicz składkę