Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

14 listopada 2022

Na polskich drogach codziennie dochodzi do licznych wypadków, w wyniku których uszkodzeniu ulegają samochody, poszkodowani mogą być również pasażerowie. Ochronę materialną w takich sytuacjach gwarantują ubezpieczenia komunikacyjne.

Czym jest OC?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest ubezpieczeniem powszechnym i jedynym obowiązkowym. Jego zasady reguluje ustawa o ubezpieczeniach z 2003 r. Zgodnie z nią każdy właściciel samochodu ma obowiązek wykupienia polisy OC. Polisa przypisana jest do samochodu, a nie do kierowcy. Oznacza to, że będzie działać także wtedy, gdy wypadek spowodował inny kierowca niż właściciel.

OC chroni sprawcę wypadku przed ponoszeniem materialnych skutków szkód spowodowanych zdarzeniem drogowym. Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy samochodu poszkodowanego oraz koszty leczenia i rehabilitacji pasażerów. Ubezpieczenie nie obejmuje samochodu sprawcy, ale objęci są nim pasażerowie, którzy się w nim znajdowali podczas wypadku.

Obowiązki ubezpieczyciela

Wykupując polisę OC nie dostaniesz OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), ponieważ są one jednakowe dla wszystkich ubezpieczycieli i narzucone ustawą. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, musi być zawarta w dniu rejestracji samochodu lub w ostatnim dniu poprzedniej umowy.

Każdy ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania do kwoty maksymalnej:

  • 1 050 000 euro – w przypadku szkody w mieniu,
  • 5 210 000 euro – w przypadku szkód doznanych przez pasażerów, kwota obejmuje wszystkich poszkodowanych, a nie tylko jednej osoby.

Na zgłoszenie szkody masz 3 lata, a od decyzji ubezpieczyciela możesz się odwołać najczęściej w terminie 30 dni, ale nie jest on obligatoryjny. Od uznania decyzji ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W przypadku przekroczenia tego terminu możesz domagać się wypłaty dodatkowych odsetek.

Brak OC naraża sprawcę nie tylko na wysokie kary, ale także konieczność poniesienia kosztów naprawy szkód, które zostały wypłacone poszkodowanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Oblicz składkę