Jak dostać cos z OC?

15 lipca 2020

Czy wiesz, ze obligatoryjnie narzucona do wykupienia przez każdego jednego pełnoprawnego zmotoryzowanego polisa odpowiedzialności cywilnej stanowi swego rodzaju formę ubezpieczenia majątkowego? Tego typu ubezpieczenie stanowi rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i w praktyce określane jest potoczną nazwą OC. Co to oznacza i gdzie tu schowana jest ta wymieniana w nazewnictwie odpowiedzialność?

Przede wszystkim warto podkreślić, iż co roku każdy zmotoryzowany zobligowany jest do tego, żeby wykupić i odświeżyć oraz odnowić swoje OC. Podpisuje się umowę z konkretnym ubezpieczycielem i wybiera się dane towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym będziemy współpracować i które będzie otwierało nad nami parasol ochronny w momencie, gdyby z naszym udziałem doszło do jakiegokolwiek, nawet najdrobniejszego rodzaju usterki wyrządzonej przez nas bezpośrednio czy też pośrednio jakiemukolwiek innemu uczestnikowi ruchu drogowego.

Warto jest dodać, że polisa odpowiedzialności cywilnej a więc OC stanowi rodzaj istotnego ubezpieczenia z kategorii majątkowego. Jest to zabezpieczenie w momencie, kiedy nie mamy żadnych środków pieniężnych w rezerwie przewidzianych na ewentualne rekompensaty i zadośćuczynienia dla poszkodowanych przez nasz kierowców. W zakresie ubezpieczenia i ważnej, aktualnej polisy OC można mówić o tym, iż to towarzystwo, z którym współpracujemy zostaje zobligowane do tego, ażeby naprawić szkodę czy wypłacić daną sumę pieniężną, a nie my osobiście z naszego domowego budżetu. Można mówić w tym przypadku o tak zwanej odpowiedzialności deliktowej.

Oblicz składkę