Kiedy można wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

20 grudnia 2022

Istnieją pewne okoliczności, które umożliwiają złożenie wypowiedzenia umowy polisy OC. Kiedy kierowca może złożyć wypowiedzenie? Czy z tego tytułu musi liczyć się z dodatkowymi kosztami?

Kiedy możliwe jest złożenie wypowiedzenia polisy OC?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że jest kilka sytuacji, w których kierowca może bez obaw o jakiekolwiek konsekwencje złożyć wypowiedzenie umowy polisy OC. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w przypadku bliskiego zakończenia obowiązującej obecnie polisy.

Wypowiedzenie polisy OC można złożyć również przy zakupie używanego auta. Nowy nabywca auta wcale nie musi kontynuować polisy nabytej przez poprzedniego właściciela.

Kiedy jeszcze możliwe jest wypowiedzenie umowy OC? Taką możliwość mają również właściciele pojazdów decydujący się na zakup polisy przez internet lub telefon (tzw. zawieranie umowy na odległość). Zgodnie z przepisami taka umowa może być wypowiedziana w terminie 30 dni, licząc od momentu jej zawarcia. W tym przypadku nie ma konieczności podawania przyczyny.

Jak wypowiedzieć polisę OC?

Aby wypowiedzieć skutecznie ubezpieczenie OC, należy pamiętać o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach. Przede wszystkim należy jednak zapoznać się z wewnętrzną polityką ubezpieczyciela, ponieważ może zdarzyć się tak, że każdy będzie miał swoje wewnętrzne przepisy co do zasad związanych z zakończeniem obowiązującej polisy OC.

Wypowiedzenie warto pobrać ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym została wykupiona. Dokument należy wydrukować i wypełnić. Można go przesłać do siedziby ubezpieczyciela lub dostarczyć osobiście. W przypadku przesyłania dokumentu warto mieć potwierdzenie jego nadania i odbioru.

Kiedy można zrezygnować z polisy? W przypadku kończącego się ubezpieczenia, aby nie było przedłużone automatycznie na kolejny rok, należy zrobić to nie później niż dzień przed umownym zakończeniem polisy. W tym przypadku jednak im wypowiedzenie zostanie złożone wcześniej, tym lepiej. Należy jednak pamiętać, że przestanie obowiązywać z dniem zakończenia polisy zaznaczonym w umowie.

Oblicz składkę