Kiedy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie?

24 listopada 2021

Prowadzenie samochodu osobowego zawsze obarczone jest ryzykiem wypadku lub kolizji. Spowodować je można samodzielnie lub też być jedynie ich uczestnikiem i ofiarą. Rzecz jasna wiąże się to ze stratami finansowymi w postaci uszkodzonego pojazdu. Na takie właśnie okoliczności każdy z kierowców posiada wykupione ubezpieczenie OC.

Czy ubezpieczenie OC zawsze przedłuża się automatycznie?

Standardowe ubezpieczenie OC wykupowane jest na 12 miesięcy, przy czym warto pamiętać, że standardowo po tym terminie ulega ono automatycznemu przedłużeniu. Zabezpiecza to kierowców przed sytuacją, gdy zwyczajnie zapomną o wykupieniu nowego ubezpieczenia. Czasem jednak zdarza się tak, że ubezpieczenie automatycznie się nie przedłuży. Kiedy tak się może stać?

Najczęściej ubezpieczenie nie przedłuża się po zakupie używanego pojazdu. Otrzymuje się wtedy ubezpieczenie od poprzedniego właściciela, które jednak po wygaśnięciu nie zostaje przedłużone i konieczne jest wykupienie własnego.
Kolejnym często spotykanym przypadkiem jest sytuacja, gdy samochód będzie miał tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe. Przeznaczone jest ono dla komisów, osób sprowadzających pojazdy z zagranicy lub też dla pojazdów historycznych. Najczęściej okres trwania takiego ubezpieczenia wynosi od 30 dni do 3 miesięcy i również po tym czasie nie zostaje przedłużony.
Ostatnim bardzo popularnym przypadkiem, gdy ubezpieczenie automatycznie nie przedłużyło swojej ochrony, to rozłożenie składki na dwie raty. Część kierowców zwyczajnie zapomina opłacić drugą ratę, co skutkuje brakiem ważności polisy.

Co grozi za brak OC?

Z jakiego powodu kwestia ważności polisy i jej automatycznego przedłużenia jest tak ważna? Jak się okazuje, za brak ważnego ubezpieczenia mogą grozić naprawdę poważne konsekwencje finansowe.
Przede wszystkim wiedzieć trzeba, że bez ubezpieczenia cały koszt naprawy auta, a jeśli było się sprawcą wypadku, to również pojazdu drugiego właściciela, ponosi się z własnej kieszeni. Co więcej, liczyć się trzeba także z naliczeniem kary finansowej. Jeśli polisa będzie nieważna dłużej niż 14 dni, wtedy otrzyma się nawet 5600 zł kary.

Oblicz składkę