Na czym polega OC?

12 października 2018

Odpowiedzialność cywilna polega na tym, że w momencie, gdy kierujący wyrządzi jakąś wyraźną szkodę – czy to innemu człowiekowi, czy też uszkodzi prowadzone przez niego auto, bądź wszelki inny pojazd – ma polisę, z której wypłacone zostaną stosowne środki pieniężne, tytułem rekompensaty za poniesione straty oraz po to, żeby je wyrównać, zwrócić. Podczas gdy większość polis jest kompletnie nieobowiązkowa i idealna dla tych, dla których powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony” jest trafne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej znane jako skrótowa nazwa OC, faktycznie jest przymusowe.

To taka polisa, którą musisz wykupić zawsze i wszędzie, bez względu na to, jaki rodzaj samochodu posiadasz. Zgodnie z ustalonymi regułami prawnymi, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno być załatwione przez kierującego najpóźniej w dniu dokonywania rejestracji samochodu. Warto wiedzieć, iż obowiązek posiadania omawianej polisy jest warunkowany prawnie, a więc oparty o stosowne dokumenty wiążące, to jest Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, PBUK i UFG.

Oblicz składkę