O co warto zapytać agenta ubezpieczeniowego przed wyborem AC?

1 maja 2020

AC to nic innego jak Autocasco, a więc najpowszechniejsza z możliwych form ubezpieczeń komunikacyjnych występujących w zakresie polis samochodowych. Oczywiście, każdy zmotoryzowany, który posiada dowolny pojazd mechaniczny obowiązkowo musi także nabyć najpóźniej w dniu dokonywania rejestracji wozu zwłaszcza polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, czyli OC, które jest obligatoryjne. Nie oznacza to jednakże, że nie jest wyrazem odpowiedzialności i rozsądku zainwestowanie dodatkowo w polisę AC, czyli Autocasco.

Jest to bardzo dobry wariant w głównej mierze dlatego, że w razie czego jesteśmy chronieni i gdy dojdzie do jakichkolwiek poważniejszych strat, czy uszkodzeń mechanicznych, nie będziemy zmuszeni do tego, aby zdecydować się na pokrywanie kosztów z własnej kieszeni. Zanim jednak postawimy na współpracę z daną firmą, koniecznie musimy zwrócić uwagę na parę czynników. Po pierwsze, mowa o tym, czy firma decyduje się w przypadku każdego zmotoryzowanego na naprawę pojazdu z zastosowaniem wyłącznie oryginalnych elementów i części składowych pojazdu. Po drugie, warto zapytać uprzednio przed podpisaniem umowy o polisę AC, czy klient ma możliwość, według regulaminu, wybierać warsztat do reperacji swego wozu w razie, gdyby został on uszkodzony. To bardzo ważne, bowiem większość zmotoryzowanych posiada zaufane placówki, którym zawsze powierza swoje pojazdy, więc jest to bardzo cenny walor, jeżeli firma ubezpieczeniowa, z usług której decydujemy się korzystać umożliwia tego rodzaju wybór.

Jeszcze jedna kwestia, która oczywiście w wielu przypadkach staje się nadrzędnym oraz decydującym czynnikiem, to suma ubezpieczenia. Istotne jest, żeby dopytać agenta ubezpieczeniowego o górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego, z którym planujemy nawiązać współpracę.

agent ubezpieczeniowy

Oblicz składkę