Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

26 lipca 2020

Ogólnie rzecz biorąc, każdy zmotoryzowany, który staje przed szansą wyposażenia się w dowolnego rodzaju pojazd mechaniczny, ma automatycznie narzucony obowiązek wykupienia ważnej polisy ubezpieczeniowej zwanej polisa odpowiedzialności cywilnej, czyli OC.

Na terenie Rzeczypospolitej wymagane jest posiadanie kilku obowiązkowych ubezpieczeń, a ustawa o nich z dnia 22 maja 2003 roku nie informuje precyzyjnie o wszystkich, jakie są niezbędne. Do tych nadrzędnych, których nie wolno nie posiadać zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia oraz wszelakiego typu zdarzeń i wypadków losowo następujących. Niemniej jednak, w niniejszym wirtualnym poradniku, postaramy się skoncentrować swoją uwagę przede wszystkim na polisie OC względem kierowców. Mowa tu o uwzględnieniu w tymże wymogu między innymi pojazdów mechanicznych, do jakich zalicza się pojazd samochodowy każdego rodzaju i modelu, ale także sprzęt typowo rolniczy taki jak chociażby ciągnik. Do tego w tejże kategorii pojazdowej wyszczególnia się nawet motorower czy samą przyczepę. Jeżeli chodzi zaś o pojazd wolnobieżny, to z wyłączeniem – wedle Prawa o ruchu drogowym.

Istotne jest również podkreślenie faktu, że aktualna polisa odpowiedzialności cywilnej ma być ważna od momentu dokonania pierwszej rejestracji naszego samochodu. Prawo zakłada, że przerwa pomiędzy momentem od zarejestrowania samochodów do czasu wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej OC nie powinna a nawet nie może przekraczać czasu dwudziestu czterech godzin.

Oblicz składkę