OC a AC

12 czerwca 2017

OC a AC

Na polskim rynku ubezpieczeniowym znajduje się cała masa rozmaitych form polis, jakie działają w oparciu o wysokość ponoszonych przez nas składek. W zależności od tego, jak wariant wykupimy, możemy liczyć na większe lub mniejsze wynikające z tego korzyści w razie dojścia do nieszczęśliwych zdarzeń losowych z naszym udziałem, w tym z naszej winy.

Do najpopularniejszych wariantów trzeba zaliczyć na pewno ubezpieczenie OC a także polisę AC. Pierwsza z nich jest wersją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która opiera się na zwracaniu kosztów naprawy zniszczonego czy uszkodzonego auta w momencie, gdy ma miejsce kolizja drogowa i pojawią się wyraźne straty w mieniu. Chodzi tu o negatywne skutki ponoszone przez właściciela pojazdu czy inną osobę, która siada za kierownicą naszego wozu i doprowadza do tego typu zdarzenia.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC to jest to obowiązkowa, zawsze konieczna do nabycia polisa, która powinna być przymusowo opłacana przez zmotoryzowanych rok rocznie. Jeżeli jednorazowa wpłata danej sumy składki z tytułu OC jest dla kierowcy za duża, towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają opcję rozłożenia kosztów miesięcznie. Niekiedy w grę wchodzą także raty kwartalne oraz półroczne. Musimy wiedzieć natomiast, że to jak wysoka jest kwota płacona w ramach polisy OC wiąże się z tym, jaki mamy rodzaj wozu, jaki jest wiek naszego pojazdu, ale też jak duży jest staż jazdy kierowcy i czy posiada zniżki oraz jeśli tak, to jakie.

Na równi popularną formą polisy komunikacyjnej jest AC, czyli autocasco. To ubezpieczenie, które opłaca się dobrowolnie, do którego nikt nas nie zmusza, ale jest to warta rozważenia opcja, bowiem dzięki temu mamy sposobność dodatkowej ochrony w momencie, gdybyśmy zniszczyli auto, uszkodzili je z własnej winy, a także wtedy, gdyby doszło do zdarzenia losowego od nas niezależnego takiego jak przykładowo rozmaite kradzieże czy też usterki wynikłe ze zderzenia z osobą, zwierzęciem. Negatywne następstwa żywiołów a dokładniej – podtopienie, wichury, pożar itd.

Oblicz składkę