OC pod kątem prawnym

4 września 2020

Kiedy by tak wziąć w rękę dokument ustawowy i chcieć zgłębić czym tak na dobrą sprawę jest doskonale każdemu kierowcy znana polisa odpowiedzialności cywilnej, czyli popularne pod skrótową nazwą OC, nie trzeba byłoby długo analizować, by stwierdzić, iż jest to swego rodzaju typ ubezpieczenia majątkowego. Jego celem nadrzędnym okazuje się zapewnienie maksymalnej ochrony pod kątem prawnym wszystkim zmotoryzowanym, którzy z jednej strony wykupili tę polisę ubezpieczeniową i w ten sposób nawet jeśli wyrządzą komuś szkodę, nie będzie kłopotu z tym, aby odpowiednio towarzystwo wyceniło straty poniesione przez pokrzywdzonego przez nas uczestnika ruchu drogowego i w konsekwencji tego wypłaciło z własnego budżetu odpowiednią sumę pieniężną w ramach stosownej, należnej rekompensaty finansowej.

Musimy jednakże podkreślić fakt, że ważne OC rozumie się często jako wybawienie dla osoby, która została w danym wydarzeniu drogowym poszkodowana. Oczywiście tak jest, bowiem wiadomo, że gdy zmotoryzowany doprowadzający do szkody będzie miał aktualna polisę odpowiedzialności cywilnej, nie będzie najmniejszego kłopotu ze sprawnym i niemal błyskawicznym wypłaceniem należnej kwoty na konto poszkodowanego czy też automatyczne pokrycie rachunku za naprawę uszkodzonego wozu. Ale nie jest to w zasadzie nadrzędna zaleta wynikająca względem poszkodowanego. W głównej mierze należy dodać także, że pod kątem prawnym polisa odpowiedzialności cywilnej została wprowadzona głównie po to, ażeby chronić osoby, które do tych kolizji – umyślnie przez nierozwagę, czy też przypadkiem i niespodziewanie dopuścili.

Oblicz składkę