OC- wszystko, co powinieneś wiedzieć

9 czerwca 2019

Posiadasz samochód, więc jesteś zobowiązany wykupić na niego również obligatoryjnie narzuconą przepisami ruchu drogowego polisę ubezpieczeniową, jaką jest OC. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, patrząc na pełne rozszerzenie powszechnie znanego skrótu OC. Na czym owa odpowiedzialność cywilna jednak polega? Sprawdź poniżej, czytając dalsze fragmenty naszego kompendium wiedzy.

Zasady co do konieczności posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, są regulowane prawnie, zatem wynika to z ustawy, że każdy kto posiada samochód musi również mieć obowiązkowe OC. Polisa jest ważna przez równo rok, to jest dwanaście miesięcy od momentu jej wykupienia i poprzez zawarcie umowy na tego rodzaju ubezpieczenie z towarzystwem ubezpieczeniowym, nie ponosimy żadnych kosztów własnych w momencie doprowadzenia do szkody. Środki pieniężne wypłacane są właśnie przez ubezpieczyciela, dlatego chociażby dla świętego spokoju, że w razie czego jesteśmy zabezpieczeni i nie musimy uiszczać nikomu stosownych rekompensat pieniężnych, warto nawiązać współpracę z wybraną placówką świadczącą tego rodzaju usługi.
Kiedy doprowadzisz do stłuczki, a w konsekwencji tego wyrządzisz komuś szkody materialne, a posiadacz polisę OC, nie stanowi żadnej trudności wypłacenie odszkodowania ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Z kolei kiedy kierowca nie ma aktualnej polisy, zmuszony jest pokrywać należne zobowiązania finansowe z własnej kieszeni. Nawet na wszelki wypadek warto zatem postawić na dobrze dobraną polisę, indywidualnie dostosowywaną do naszych potrzeb i preferencji.

Oblicz składkę