OC – zasady obowiązywania

9 czerwca 2019

Posiadając jakikolwiek pojazd mechaniczny, zawsze zmuszony jesteś wykupić na niego polisę ubezpieczeniową, a zatem polisę odpowiedzialności cywilnej, czyli powszechnie znane ubezpieczenie OC. Jest ono oferowane przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, a pod kątem wymogów prawnych, to zdecydowana podstawa. Jeśli chcesz posiadać auto wedle obowiązujących przepisów natury prawnej, nie wahaj się i nie uchylaj od wymogów prawnych – OC musisz mieć!

Na jakich zasadach działa ubezpieczenie OC? Teoretycznie chodzi o to, żeby każdy zmotoryzowany będący pełnoprawnym właścicielem pojazdu mechanicznego dysponował aktualną polisą na wszelki wypadek, a mianowicie w związku z tym, że kiedy doprowadzi do jakichś zdarzeń drogowych typu wypadek, kolizja, czy stłuczka i wiązać się one będą z jakimikolwiek szkodami materialnymi i na mieniu wyrządzonymi innym uczestnikom owych zdarzeń, nie będzie musiał obawiać się o uiszczanie opłat w ramach należnej pokrzywdzonym rekompensaty samodzielnie, z własnej kieszeni. Zajmie się tym po prostu ubezpieczyciel. Towarzystwo ustala indywidualne stawki, które każdy zmotoryzowany ma zawsze wyliczane i szacowane osobiście.

Odpowiedzialność ze strony ubezpieczyciela jest limitowana do kwoty pięciu milionów euro w przypadku szkód osobowych za pojedyncze zdarzenie drogowe, jakiego się dopuścimy, czy też do jakiego dojdzie z przyczyn losowych. W przypadku szkód na mieniu na obszarze Polski, kwota maksymalna odpowiedzialności ubezpieczyciela to natomiast suma pieniężna maksymalnie do miliona euro.

Oblicz składkę