Ochrona kierowcy, czyli po co kupić ubezpieczenie

17 lutego 2021

Ubezpieczenie komunikacyjne jest podstawowym rodzajem produktu polisowego, który zyskuje zainteresowanie klientów w dzisiejszym rozumieniu ubezpieczeń. Jest ich na rynku naprawdę ogrom i wszystkie one są niesamowicie mocno zróżnicowane – zarówno pod katem cen, wiążących się z ich nabyciem, jak także biorąc pod uwagę przykładowo ich skalę działania i sferę, jakie obejmują. W niniejszym artykule pod lupę weźmiemy przede wszystkim ubezpieczenia najbardziej powszechne wśród posiadaczy samochodów i środków transportu indywidualnego, a mianowicie – OC raz AC.

Zacznijmy może od tego, że dokładnie wyjaśnimy, czym są powyższe skróty. I tak, jako OC powszechnie znane pod swą skrótową nazwą, rozumie się polisę odpowiedzialności cywilnej. Jest to obligatoryjnie narzucona polisa, która zgodnie z obowiązującymi przepisami natury prawnej, powinna obligatoryjnie obowiązywać każdego jednego zmotoryzowanego. Nie wolno także zapominać o tym, że w momencie dokonywania rejestracji nabytego pojazdu, bez względu na jego typ i model, kierowca zobligowany jest do tego, żeby wykupić u danego towarzystwa ubezpieczeniowego omawianą tu polisę odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Jako AC a więc Autocasco rozumie się tu przede wszystkim polisę bazująca na rozszerzonym pakiecie usług ze strony ubezpieczyciela. Mowa tu o znacznie bardziej kompleksowej ochronie i większej skali rekompensaty możliwej do uzyskania przez właściciela ubezpieczonego w ten sposób pojazdu. Niemniej jednak Autocasco jest polisa nieobowiązkową.

Oblicz składkę