Odszkodowanie a zadośćuczynienie, czyli o co starać się z OC sprawcy wypadku

12 października 2017

samochod (1)Kiedy dojdzie do kolizji drogowej, poważnego zdarzenia komunikacyjnego czy nawet przypadkowo wyrządzonej straty, w której zawinił inny kierowca, niezbędne okazuje się aby poszkodowany zawsze ubiegał się o wypłatę odpowiedniej rekompensaty za to, iż został na skutek owych okoliczności w jakimś stopniu i w konkretny sposób poszkodowany.

Możliwych form wsparcia osób poszkodowanych jest wiele. Pierwszy, standardowy krok w takich nieszczęśliwych zajściach to sporządzanie stosownego oświadczenia, które ma iść do towarzystw ubezpieczeniowych obu uczestników wypadku. Mamy tu bowiem na myśli oświadczenia, w którym podane zostaną dane osobowe biorących udział w kolizji i jednocześnie uzasadnienie podpisane przez obie strony, w którym jasno i wyraźnie zaznaczamy, kto jest winny wypadku. Na tej podstawie natomiast ubezpieczyciel, u którego sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC – odpowiedzialności cywilnej, wypłaca poszkodowanemu pieniądze.

Środki pieniężne dla pokrzywdzonego mogą być wypłacane jako odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Warto wiedzieć, iż nie jest to to samo. Odszkodowanie to pokrywanie strat o charakterze majątkowym, a zadośćuczynienie to jednorazowo regulowana rekompensata za krzywdy. A zatem dajmy na to, że mowa o wypadku, w którym nasz bliski stracił życie. Wtedy jako zadośćuczynienie otrzyma się pieniądze wynagradzające ból po stracie krewnego.

Oblicz składkę