Odszkodowanie z OC – jak dochodzić roszczeń?

11 grudnia 2017

Kiedy nieszczęśliwie staniesz się poszkodowanym na skutek zdarzenia drogowego typu kolizja, czy też wypadek, zawsze masz prawo ubiegać się o przyznanie Ci świadczeń pieniężnych wydzielanych w ramach ubezpieczenia OC. Dochodzenie roszczeń jest naturalną procedurą w takim wypadku, dlatego też nie ma się, co zniechęcać, gdy staniemy przed koniecznością przygotowania dokumentu w postaci wniosku.

Niestety, wielu pokrzywdzonych w rozmaity sposób na skutek wielorakich wypadków, rezygnuje z ubiegania się o wypłatę konkretnej kwoty przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Niektórzy wychodzą z założenia, że „nie jest to warte zachodu”, jeszcze inni uważają, że stracą jedynie czas i zszargają sobie nerwy, a ubezpieczyciel i tak nie przyzna im racji. Nie ma jednak co rezygnować, nie tylko wtedy, gdy szkody, jakich doznaliśmy są olbrzymie i poważne. Prawo stoi po stronie poszkodowanych i należy z obowiązujących przepisów korzystać.

Bez problemu poszkodowany może dochodzić roszczeń w związku z kosztami poniesionymi na skutek zakupu środków medycznych czy sprzętu rehabilitacyjnego, do jakiego zmuszony był w związku z obrażeniami i nadwyrężeniem kondycji zdrowotnej bezpośrednio po wypadku. Dopuszczalne jest też przyznanie pieniędzy za wizyty prywatne, lekarskie. W tym celu wystarczy okazać we wniosku kierowanym do ubezpieczyciela wystawione na imię i nazwisko wnioskującego będącego poszkodowanym faktury VAT oraz rachunki. Kluczowe będą już same klasyczne paragony.

Istnieje także możliwość uzyskania rekompensaty ze względu na koszty związane z dojazdem do domu, na wizyty kontrolne u specjalistów, do szpitala, na usługi rehabilitacyjne w rozmaitych ośrodkach. Nie ma tu znaczenia w zasadzie fakt, z jakiego środka transportu korzystał pokrzywdzony- tak samo liczą się wydatki na taksówki, jak i autobusy oraz pociągi. Dodatkowo wydzielane są także odszkodowania ze względu na koszty ponoszone na rzecz zatrudnienia do opieki nad poszkodowanym osób trzecich – rehabilitanta, pielęgniarki. Wreszcie,  w grę wchodzi także odszkodowanie za utracone zarobki.

Oblicz składkę