Stłuczka parkingowa a OC

23 listopada 2017

Wypadek, stłuczka, nawet drobna kolizja, ale w której uczestniczyły dwa pojazdy, na przykład znajdujące się na placu parkingowym, zawsze wymaga spełnienia pewnych kwestii formalnych. A mianowicie, należy ustalić w pierwszej kolejności, czy są jacyś poszkodowani.

Najpierw wysiadamy z aut, określamy czy są pokrzywdzone osoby, a później ustawiamy pojazdy tak, by nie zawadzały innym uczestnikom ruchu w danym miejscu, na parkingu również. Kolejny krok powinien odnosić się do oszacowania szkód, jakie powstały, a także wykonania zdjęć dokumentujących stan techniczny pojazdów bezpośrednio po wypadku – to będzie konkretny dowód dla towarzystwa ubezpieczeniowego, przybliżający poszkodowanych do uzyskania stosownej, należnej im rekompensaty.

Następny punkt to spisanie oświadczenia. W tym celu warto jest wzór oświadczenia zawsze wozić ze sobą w schowku samochodowym. Niekiedy możemy także pobrać darmowy wzór oświadczenia na stronie firmy ubezpieczeniowej. Kolejna kwestia to natomiast ustalenie, kto zawinił. Jeżeli jest osoba przyznająca się do zawinienia, sprawa będzie łatwa i standardowa do rozwiązania. Gdy natomiast są pokrzywdzeni na skutek zdarzenia, a do wypadku nikt się nie przyznaje- obowiązkowo wzywamy policję.

Określenie tego, kto zawinił nie jest generalnie trudne, bowiem istnieje – nawet na placu parkingowym – zasada pierwszeństwa, która regulowana jest przez pionowe bądź poziome znaki drogowe. Jeżeli takie oznaczenia natomiast nie występują, wówczas w grę wchodzi zasada prawej ręki.

Oblicz składkę