W wypadku zginął mój krewny. Jak starać się o zadośćuczynienie w ramach OC sprawcy?

23 października 2017

auto

Doszło do zdarzenia komunikacyjnego, na skutek którego jadący z Tobą bliski doznał na tyle poważnych obrażeń, że nie udało się go utrzymać przy życiu. Co wtedy? Niestety wielu ludzi pogrążonych w żałobie, nie ubiega się o wypłatę należnego im zadośćuczynienia z tytułu poniesionych strat, a utrata krewnego jak najbardziej jest do tego ewidentnym powodem, by móc starać się o przyznanie zadośćuczynienia.

Generalnie pieniądze wypłacane na konto poszkodowanego po tego typu zajściu drogowym trafiają z polisy ubezpieczeniowej OC czyli odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. Warto wiedzieć, iż nawet kiedy jesteśmy pogrążeni w smutku, zrozpaczeni oraz nie mamy głowy do tego, aby walczyć z zakładem ubezpieczeniowym o wypłatę stosownej rekompensaty, nic straconego. Jest dość długi okres obowiązujący na to, aby osoba będąca poszkodowana na skutek wypadku drogowego, w którym zginął jej bliski ubiegała się o wypłatę rekompensaty. Najczęściej wiążący jest okres trzech lat od momentu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o wyrządzeniu szkody przez sprawcę. Z reguły uznaje się za istotny dzień wypadku, w jakim śmierć poniosła osoba bliska.

Oblicz składkę