Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC

24 listopada 2021

Każdy posiadacz samochodu doskonale zdaje sobie sprawę, jak kosztowne są powstałe w wyniku wypadku lub kolizji uszkodzenia pojazdu. Z tego też powodu istnieje obowiązek opłacania ubezpieczenia OC, które ma za zadanie chronić finansowo kierowcę w chwili, gdy spowoduje on uszkodzenie innego pojazdu. Jak się jednak okazuje, istnieją pewne okoliczności, przy których następuje wyłączenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC. Kiedy tak się dzieje i ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania?

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC

Istnieją cztery podstawowe powody, które w myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zdejmują z towarzystwa ubezpieczającego odpowiedzialność. Przede wszystkim wymienić tu trzeba sytuację, gdy pożycza się komuś pojazd, a ta osoba go uszkadza. Przykładowo syn zniszczy pojazd ojca.
Innego typu taką sytuacją może być wyrządzenie pojazdem szkód innemu autu, przy czym oba samochody posiadają tego samego właściciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze pod uwagę również sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia drogowego utraci się biżuterię, papiery wartościowe czy też inne drogocenne przedmioty, a także wtedy, gdy wypadek spowoduje zniszczenie lub znaczne skażenie środowiska.

Kiedy jeszcze ubezpieczenie OC przestaje działać?

Choć powyższe cztery przypadki są najbardziej typowymi powodami zdjęcia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia OC, to są jeszcze 3 kolejne, które zaliczyć można do nieco mniej standardowych.
Przede wszystkim wiedzieć trzeba, że jeśli ma się opłatę za ubezpieczenie podzieloną na raty i zapomni się opłacić jedną z nich, to wtedy ubezpieczenie OC przestaje obowiązywać i towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku pokrywać powstałych szkód. Podobna sytuacja jest wtedy, gdy polisa się zwyczajnie zakończy i nie zostanie przedłużona, co ma miejsce w przypadku polisy krótkoterminowej.

Na sam koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo niestandardową sytuację, czyli moment bankructwa towarzystwa ubezpieczeniowego. Firma, która nie istnieje, nie może brać odpowiedzialności za polisę. W tym wypadku kierowcy są jednak bezpieczni, ponieważ prawo unijne zobowiązuje towarzystwa ubezpieczeniowe do trzymania rezerw finansowych wystarczających do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Oblicz składkę