Wyłączenia z ubezpieczenia AC

11 maja 2021

Dziś wielu właścicieli pojazdów mechanicznych opłaca nie tylko obowiązkową polisę OC, lecz także decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie, zwane  AutoCasco. A uczestnicząc w kolizji samochodowej podczas której doszło do uszkodzenia pojazdu każdy poszkodowany liczy na wypłatę wysokiego odszkodowania. Niestety, zdarzają się takie sytuacje, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty pieniędzy.

Jakie są najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności AC?

Ubezpieczenie AC to dobrowolny oraz dodatkowy pakiet ochronny dla  samochodu. Niemniej nie jest ono regulowane oficjalnymi przepisami. Czasem zdarza się, że podczas uszkodzenia pojazdu ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Warto zatem zawsze przed zawarciem polisy AC zapoznać się szczegółowo z informacjami dotyczącymi wyłączenia odpowiedzialności AC, które są zawsze zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Do najczęściej powtarzających się wyłączeń AC można zaliczyć:

– szkody wyrządzone umyślnie lub przez niedbalstwo

– szkody powstałe pod wpływem alkoholu lub narkotyków

– szkody powstałe w wyniku złamania przepisów kodeksu drogowego – dotyczy to na przykład przekroczenia dozwolonej prędkości z reguły o 30 km/h, rozmawiania w chwili kolizji przez telefon, wyprzedzania w niedozwolonym miejscu, wymuszenia pierwszeństwa czy przejechanie na czerwonym świetle.

– szkody dokonanej przez osobę nieuprawnioną do kierowania pojazdem

– kolizji czy wypadku podczas którego kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia

Ubezpieczyciel AC może także odmówić wypłaty odszkodowania wówczas, gdy pojazd który uległ uszkodzeniu nie posiadał ważnego badania technicznego lub gdy szkoda powstała w wyniku korozji lub awarii mechanicznej pojazdu samochodowego.

 przód samochodu po wypadku

Oblicz składkę