Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nim nawiążesz współpracę w ramach AC

23 lutego 2018

Podczas gdy umowę OC musi mieć wykupioną na swój pojazd każdy zmotoryzowany stanowiący właściciela auta, umowę AC a więc autocasco można, ale nie trzeba wykupić. Jest to oczywiście dodatkowa forma ochrony, lecz warto wspomnieć, że wszystko zależne jest od tego, jaki pakiet proponuje firma ubezpieczeniowa.

Sprawdź kwotę

Pierwsze, co warto zrobić zanim podpisze się umowę z towarzystwem, to zweryfikowanie na jaką kwotę obowiązuje dana polisa. Następny krok to natomiast sprawdzenie dokładnie wszystkich wyłączeń odpowiedzialności zakładu. Ten rodzaj wykazu odnosi się do sytuacji i okoliczności, w jakich ubezpieczyciel rezygnuje z wypłaty odszkodowania. Jeśli klient nie jest wnikliwy na tyle, żeby zaznajomić się z tymi podpunktami w podpisywanym regulaminie, może narazić się w razie ewentualnych zdarzeń nieobjętych polisą na spore wydatki.

Częste okoliczności

Wielokrotnie towarzystwa ubezpieczeniowe rezygnują z wypłaty środków pieniężnych konsumentom w momencie, kiedy do wyrządzenia szkody na pojeździe doszło celowo. Podobnie nie mamy co liczyć na wypłatę rekompensaty za poniesione straty finansowe i uszkodzenie wozu, jeśli prowadziliśmy auto pod wpływem alkoholu i wówczas doszło do usterek. Kolejna kwestia to jazda pod wpływem środków odurzających bądź prowadzenia samochodu bez posiadania do tego odpowiednich uprawnień.

Oblicz składkę