Wypowiedzenie polisy OC

17 września 2018

kierownica

Jest prawo, aby wypowiedzieć umowę OC. Istnieje kilka uzasadnionych i dozwolonych przypadków. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, czytając poniższe fragmenty.

Jeżeli z jakichś powodów nie odpowiada Ci Twoja dotychczasowa polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej, koniecznie śledź terminy. Jeżeli minie dwanaście miesięcy od czasu jej zawarcia, masz prawo zakończyć współpracę z danym ubezpieczycielem, a w konsekwencji tego przejść na współpracę z innym towarzystwem. Jest to bardzo dobry moment, ponieważ nie wiąże się to z żadnymi kwestiami formalnymi, czy też wymogami. Po prostu, tak jakbyś zmieniał firmę. Warto jednakże mieć świadomość, kiedy zbliża się ten okres. Zasada jest taka – składamy pisemne wypowiedzenie umowy dotychczasowej, najpóźniej dzień przed tym jak zakończy się czas obowiązywania polisy do tej pory obowiązującej.

Kolejny przypadek, w którym możesz zrezygnować z polisy ubezpieczeniowej to sytuacja, gdy masz nowe auto, to znaczy kupujesz je od wcześniejszego właściciela. Wtedy nie ma problemu z tym, aby zrezygnować z tego ubezpieczenia, jakie on miał, a co za tym idzie znaleźć nowego ubezpieczyciela.

Oblicz składkę