Wysokość składki na ubezpieczenie OC a liczba punktów karnych

7 czerwca 2022

Ustalając wysokość składki na ubezpieczenie OC, towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę szereg czynników. Od 2022 jednym z nich są punkty karne gromadzone przez kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów kodeksu drogowego. Jak może to wyglądać w praktyce? Ile można będzie stracić?

Punkty karne a wysokość OC


Na początku 2022 roku weszły w życie zmiany w prawie dające towarzystwom ubezpieczeniowym możliwość brania pod uwagę punktów karnych przy wyliczaniu składki OC. Co warte podkreślenia, ich inicjator – Polska Izba Ubezpieczeń – optował za nimi już znacznie wcześniej podkreślając, że może to przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa na krajowych drogach.

Punkty karne można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Obecnie odnotowane są tam dane blisko 2,5 miliona kierowców, którzy otrzymali przynajmniej jeden mandat. Czy oznacza to, że każdy z nich przeżyje niemiłe zaskoczenie podczas wyliczania wysokości kolejnej składki? Analizując przepisy można zauważyć, że wyliczanie składki w oparciu o punkty karne nie jest obowiązkiem ubezpieczyciela, ale jedną z możliwości, jakie daje mu prawo. Nie należy więc obawiać się, że nieznacznie przekroczona prędkość wpłynie na wzrost wysokości kolejnej stawki. Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie jednak mogło analizować dane zgromadzone w CEPiK. Ułatwi to jego pracownikom oszacowanie, o jakim rzeczywistym zagrożeniu można mówić w stosunku do konkretnego kierowcy.

Zależność między polisą OC i punktami karnymi w praktyce


Kierowcy, którzy nie zawsze jeździli bezpiecznie, chcą z pewnością wiedzieć, jak duże mogą być zmiany w wysokości polisy. Warto więc przypomnieć, że przepisy nie wspominają nic o mechanizmach przeliczania punktów karnych na ich ceny. Czynnik ten nadal jest też jednym z wielu, które brane są pod uwagę. Istotny jest więc również wiek kierowcy, jego staż, marka i rok produkcji samochodu oraz wcześniejsza historia współpracy z konkretnym ubezpieczyciele. Warto jednak mieć świadomość tego, że punkty karne mówią sporo o kierowcy, a teraz będzie to wiedza bardziej powszechna.

Oblicz składkę