Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2022r.

14 stycznia 2022

Ubezpieczenie OC jest w naszym kraju obowiązkowe. Jego zakres nie jest ustalany przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe, ale zdefiniowany został przez odpowiednie przepisy prawa. Oznacza to, że jest on zawsze taki sam, niezależnie od ubezpieczyciela. Różnice dotyczyć mogą wyłącznie wysokości składki.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej), jak sama nazwa wskazuje, dotyczy odpowiedzialności ubezpieczonego kierowcy za szkody, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu w razie spowodowanego przez siebie wypadku drogowego, albo innego zdarzenia na drodze.
Co to oznacza w praktyce? Jeżeli kierowca spowoduje wypadek i ucierpi na tym auto poszkodowanego w wypadku, to likwidacja szkody (naprawa, albo zwrot kosztów auta) opłacona zostanie z ubezpieczenia sprawcy. Ważne jest to, że z OC pokrywane są jedynie szkody wyrządzone pojazdowi, a nie samemu poszkodowanemu, czy przewożonym przez niego rzeczom. Oczywiście poszkodowany wypadku zawsze może dochodzić od sprawcy dodatkowego odszkodowania, jednak powinien w tym celu założyć sprawę we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania sądzie.

Czy zakresu ubezpieczenia zmienił się w 2022 roku?

Czy zakres ubezpieczenie OC zmienił się znacząco w 2022 roku? W praktyce nie, choć w samych ubezpieczeniach pojawiło się sporo nowości. Przede wszystkim zmianie uległa wysokość składek za ubezpieczenie. Od tego roku uzależniona jest ona nie tylko od stażu kierowcy i historii spowodowanych przez niego szkód, ale również od ilości zgromadzonych przez niego punktów karnych. Ma być to potraktowane przez ubezpieczycieli jako dodatkowy parametr pozwalający na oszacowanie ryzyka, choć opinie ekspertów nie są w tej kwestii zgodne. Dużą zmianą jest też znaczne podniesienie wysokości kar przewidzianych za niewykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC na czas. Swego rodzaju nowinką jest dopuszczenie do całkowicie zdalnej likwidacji szkody, przy pomocy rozwiązań IT dostarczonych przez ubezpieczyciela, które znacznie przyspiesza proces uzyskania odszkodowania.

Oblicz składkę