Zakres Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco to najpowszechniejsza polisa komunikacyjna, która stanowi dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie pojazdu mechanicznego, na jaki zmotoryzowany nie musi się decydować obowiązkowo jak ma to miejsce przykładowo w kwestii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czyli polisy OC, ale mimo wszystko warto jest z AC skorzystać chociażby na wszelki wypadek, by mieć właściwą ochronę na czarną godzinę.

Zakres ubezpieczenia Autocasco jest bardzo szeroki, a to wszystko wiąże się z faktem, że nie można w tym przypadku generalizować, bowiem każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swoje własne AC, regulowane w świadczeniach gwarantowanych zmotoryzowanemu na podstawie regulaminu konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Większość AC jest jednak wspólnych pod kątem licznych świadczeń pewnych dla kierowcy decydującego się na ten rodzaj polisy. Mowa tu przede wszystkim o zniszczeniach samochodu, do jakich dojdzie w związku z rozmaitymi zdarzeniami drogowymi, w tym przykładowo jest to kwestia podstawowych szkód, jak i bardziej zaawansowanych strat. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na to, że osoba, która wykupuje takie ubezpieczenie może liczyć na maksymalne świadczenia ze strony ubezpieczyciela, więc chociażby z tego względu warto zdecydować się na wyższą stawkę. Kolejna sprawa to kradzież pojazdu. Również możemy wspomnieć o tym, że otrzymamy rekompensatę po uszkodzeniu pojazdu przez działanie negatywnych czynników pogodowych i środowiskowych, na przykład intensywnych wichur czy powodzi.

Fasten the car seat belt. Safety belt safety first while driving