Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

11 kwietnia 2018

Nie orientujesz się w branży komunikacyjnej? Przeczytaj jakie są typy polis komunikacyjnych z naszego tekstu. Więcej poniżej.

Ubezpieczenie w ogóle

Jeżeli chodzi o kwestię polisy, warto wiedzieć, co to takiego w teorii tego pojęcia. A zatem jest to umowa jaka zawarta zostaje na linii klient oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. W ten sposób ubezpieczyciel, na mocy podpisanego przez obie strony dokumentu, zobowiązuje się do świadczenia ubezpieczenia w razie zaistnienia negatywnych warunków o których mowa w umowie. Jest to bardzo ważne z tego względu, że wówczas konsument mający tego typu polisę po prostu jest właściwie zabezpieczony i nie musi ponosić kosztów z własnej kieszeni.

Kilka rodzajów

W zakresie polis komunikacyjnych można wyszczególnić naprawdę rozliczne ich rodzaje, a w obrębie danego typu występuje także opcja wielorakich, indywidualnie ustalanych pakietów. Niemniej jednak, generalny podział bazuje na dwóch kategoriach- ubezpieczenia dobrowolne oraz ubezpieczenia obowiązkowe. Te drugie są nieobligatoryjne, a zatem to polisy typu autocasco, czy też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, to jest NWW, te pierwsze z kolei to OC- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Oblicz składkę